+420 604 840 255 info@lesnidruzstvo.cz

Vítejte na stránkách Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.

V dnešní době tvoří „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ 16 obcí a společnost hospodaří na cca 4.700 ha lesní půdy. Dalších, zhruba 100 ha, je připraveno k převodům na obce.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kde obce zastupují jednotliví starostové, dále pro kontrolu hospodaření byla vytvořena dozorčí rada a vedením společnosti je pověřen jednatel v jedné osobě i ředitel družstva, odborný lesní hospodář a myslivecký hospodář.

Organizačně je společnost rozdělena na vedení lesního družstva a výrobní jednotky. Ve vedení družstva je ředitel, ekonomické oddělení, odbytové oddělení, správní oddělení a sekretariát.

Výrobní jednotky tvoří :

Středisko Počet THP Rozloha/ úkoly
01 7 lesnických úseků 7 lesní hajní 4.800 ha
04 Expediční a manipulační sklady 1 manipulační mistr cca 10.000 m3
05 Hospodářská a lesní společnost Uhersko 347 ha
06 Přidružená výroba-oplocenkové díly cca 12 km/rok
07 Práce pro cizí a výkon OLH pro cizí vlastníky lesů 1 lesní hajný cca 1.500 ha

Veškeré práce v lese jsou prováděny režijními zaměstnanci (cca 32 D) a dodavatelský drobnými podnikatelskými subjekty.

Kromě obhospodařování lesů členských obcí firma provádí veškerý sortiment lesnických prací pro cizí vlastníky lesů včetně výkupu dřevní hmoty a dále se zabývá rybničním hospodářstvím, výrobou oplocenek a provozováním výkonu práva myslivosti ve třech režijních honitbách a obůrce pro dančí zvěř.

Přírodní a hospodářské podmínky

Celý lesní majetek obhospodařovaný LD se nachází v lesní pěstební oblasti č. 17 – Polabí a nachází se zde lesní vegetační stupně č.1 ; 2 a 3. Lesní půdy jsou složeny převážně ze štěrkopísků, které jsou místy přerušeny tzv. holickou křídovou tabulí tvořenou slíny. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 280 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je od 7,5 do 9 oC ,ve vegetačním období od 14 do 16 oC. Délka vegetačního období kolísá mezi 155 až 170 dny. Průměrný úhrn srážek kolísá mezi 500 až 700 mm ročně.

Převažujícími hospodářskými soubory jsou:

 • 13 – borové hospodářství přirozených borových stanovišť
 • 23 – borové hospodářství kyselých stanovišť
 • 25 – dubové hospodářství živných stanovišť
 • 27 – borové hospodářství oglejových stanovišť

Významná část majetku je zařazena jako genová základna borovice lesní, neboť se zde nachází velmi kvalitní genotyp východočeské (týnišťské) borovice (1.800 ha).

Lesní hospodářský plán je zpracován pro lesní hospodářský celek Vysoké Chvojno s platností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2014.

Lesní družstvo Vysoké Chvojno společnost s ručením omezeným je vytvořena vlastníky nemovitostí, obcemi a městy:

 • Obec Albrechtice nad Orlicí
 • Obec Býšť
 • Město Dašice
 • Obec Dolní Roveň
 • Obec Dolní Ředice
 • Obec Horní Ředice
 • Město Holice
 • Obec Chvojenec
 • Obec Kostěnice
 • Obec Moravany
 • Obec Nová Ves u Albrechtic
 • Obec Ostřetín
 • Obec Poběžovice u Holic
 • Obec Slepotice
 • Město Týniště n.O.
 • Obec Vysoké Chvojno